กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15602
ชื่อเรื่อง: กว่าจะถึงวันจันทร์
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. นิสิตสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่นที่ 18
Keywords: วรรณกรรมสำหรับเด็ก
นิทรรศการ
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: เส้นทางท่องอวกาศ สู่นิทรรศการแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 18 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2558 ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ (ชั้น 8) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล จัดโดย นิสิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 18 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ TK park
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15602
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Thesis Exhibition

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ChLit_PosterThesis_CL15.pdfPoster11.14 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น