กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14955
ชื่อเรื่อง: A convenient immunochromatographic test strip for rapid diagnosis of yellow head virus infection in shrimp
ผู้แต่ง: Sithigorngul W.
Rukpratanporn S.
Sittidilokratna N.
Pecharaburanin N.
Longyant S.
Chaivisuthangkura P.
Sithigorngul P.
Keywords: colloidal gold
immunoglobulin G antibody
monoclonal antibody
monoclonal antibody y 19
protein antibody
pyroxylin
unclassified drug
animal experiment
animal model
article
controlled study
dot hybridization
nonhuman
priority journal
reverse transcription polymerase chain reaction
shrimp
test strip
virus infection
yellow head virus infection
Animals
Antibodies, Monoclonal
Chromatography
Gills
Gold Colloid
Hemolymph
Immunoblotting
Immunohistochemistry
Penaeidae
Reagent Strips
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
RNA Virus Infections
Roniviridae
Sensitivity and Specificity
Capra hircus
Decapoda (Crustacea)
Gill-associated virus
Litopenaeus vannamei
Oryctolagus cuniculus
Penaeus monodon
Yellow head virus
วันที่เผยแพร่: 2007
บทคัดย่อ: A simple yellow head virus (YHV) "strip test" was developed using monoclonal antibody Y19 (against the p20 structural protein) conjugated with colloidal gold as the detector antibody. Rabbit anti-recombinant p20 (rp20) protein antibody was used as a capture antibody at the test line (T) and goat anti-mouse IgG antibody (GAM) was used as the capture antibody at the control line (C). The ready-to-use strip was housed in a plastic case for convenient application and stored in the desiccated plastic bag. A sample volume of 100 μl of either haemolymph or gill or appendage homogenates in application buffer was applied to the sample chamber at one end of the strip and allowed to flow by chromatography through the nitrocellulose membrane to the other end. In test samples containing YHV, the virus would bind to colloidal gold conjugated monoclonal antibody and the resulting complex would be captured by the rabbit anti-rp20 antibody at the test line to give a reddish-purple band. Any unbound monoclonal antibody conjugated with colloidal gold moved across the test line to be captured by the GAM to form a band at the control line (C). In the sample without YHV or below the limit of detection for the kit, only the control line was demonstrated. This method was about 500 times less sensitive than that of one-step RT-PCR, but slightly more sensitive than dot blotting. Therefore, it could be used for primary screening of individual shrimp or pooled shrimp samples to confirm high levels of YHV infection or YHV disease outbreaks. This kit can be used to detect gill associated virus (GAV) infection as well since the monoclonal antibody used in this kit cross-reacted well with GAV. The beneficial features of this kit are that simple, convenient, and rapid results that can be obtained without the requirement of sophisticated tools or special skills. © 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33846639988&doi=10.1016%2fj.jviromet.2006.11.034&partnerID=40&md5=2ef6b3c769c3fd2c5475837c5b36afcf
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14955
ISSN: 1660934
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น