กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14379
ชื่อเรื่อง: Safety and immunogenicity of a 2009 influenza A (H1N1) vaccine in hemodialysis patients
ผู้แต่ง: Lertdumrongluk P.
Changsirikulchai S.
Limkunakul C.
Prachukthum P.
Punpiput P.
Buppanharun R.
Chotpitayasunondh C.
Keywords: influenza vaccine
virus antibody
2009 H1N1 influenza
adult
aged
antibody blood level
antibody response
antibody titer
article
chill
controlled study
drug safety
female
fever
headache
hemagglutination inhibition
hemodialysis patient
high risk patient
human
immunogenicity
injection site contusion
injection site erythema
injection site pain
injection site swelling
major clinical study
malaise
male
myalgia
nausea
priority journal
prospective study
rash
seroconversion
seroprotection
treatment outcome
virus immunity
Adult
Aged
Antibodies, Viral
Cohort Studies
Hemagglutination Inhibition Tests
Humans
Influenza A Virus, H1N1 Subtype
Influenza Vaccines
Influenza, Human
Middle Aged
Prospective Studies
Renal Dialysis
Time Factors
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: A worldwide vaccination campaign against the 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus was launched among high-risk subjects, including hemodialysis patients. The long-term immunogenicity of an influenza vaccine has not been investigated in hemodialysis patients. This study aimed to (1) assess the long-term immunogenicity of a monovalent non-adjuvanted influenza A (H1N1) vaccine in hemodialysis patients and (2) determine the safety of this vaccine. We conducted a prospective cohort study of 44 hemodialysis patients and 149 healthy controls in 2010. All of the participants received a single dose of the monovalent non-adjuvanted 2009 influenza A (H1N1) vaccine. The level of antibodies was measured at baseline and at 4 and 24 weeks post-vaccination using a hemagglutination inhibition assay. The outcomes were the percentages of participants who achieved seroconversion and seroprotection (titer ≥1:40) 4 and 24 weeks after vaccination. At 4 weeks post-vaccination, seroconversion was observed in 17 (38.6%) of the hemodialysis patients and 94 (63.1%) of the controls (P= 0.056), and protective titers were obtained in 22 (50%) of the hemodialysis patients and 100 (67.1%) of the controls (P= 0.426). At 24 weeks post-vaccination, immunogenicity decreased in both the hemodialysis patients and the controls, but there were no significant differences between the hemodialysis patients and the controls in the seroconversion rate (27.3% versus 36.9%, P= 0.526) or the seroprotection rate (38.6% versus 48.3%, P= 0.996). No differences in adverse events were observed between the hemodialysis patients and the controls. In summary, the 2009 influenza A (H1N1) vaccine elicits a similar immune response in both hemodialysis patients and healthy controls, but immunity declines 24 weeks after vaccination in both groups. Hemodialysis patients should at least be vaccinated annually against the influenza virus. © 2011 Elsevier Ltd.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856314678&doi=10.1016%2fj.vaccine.2011.12.023&partnerID=40&md5=e53457e2ed772a7e30543b18e72af048
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14379
ISSN: 0264410X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น