กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14189
ชื่อเรื่อง: Nutritional and Inflammatory Axis of Racial Survival Disparities
ผู้แต่ง: Lertdumrongluk P.
Kovesdy C.P.
Norris K.C.
Kalantar-Zadeh K.
Keywords: chronic kidney failure
editorial
ethnology
health
health disparity
human
inflammation
metabolism
nutritional disorder
prevalence
race
renal replacement therapy
Continental Population Groups
Health Status Disparities
Humans
Inflammation
Kidney Failure, Chronic
Nutrition Disorders
Prevalence
Renal Dialysis
World Health
วันที่เผยแพร่: 2013
บทคัดย่อ: [No abstract available]
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84872903561&doi=10.1111%2fsdi.12025&partnerID=40&md5=0a5c6a4824f169aca30c69321b23a535
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14189
ISSN: 8940959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น