กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12783
ชื่อเรื่อง: Larvicidal and adulticidal activities of castor oil against the dengue vector, aedes aegypti
ผู้แต่ง: Wamaket N.
Dieng H.
Komalamisra N.
Apiwathnasorn C.
Morales R.E.
Thanomsub B.W.
Srisawat R.
Attrapadung S.
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: Plants contain numerous bioactive compounds that can be used to develop environmentally-safe insect control agents. Castor oil is a vegetable oil derived from the seeds of castor bean and is widely used as an industrial lubricant and medicinal purgative. In search of an alternative natural insecticide, the objective of this study was to evaluate the larvicidal and adulticidal activities of castor oil against the important dengue vector, Ae. aegypti. Larvicidal and adulticidal bioassays were conducted following the World Health Organization methods. Larvicidal activity was observed at castor oil concentrations of 10, 25, 50, 75, and 100 ppm; larval mortality was checked after 48 h of exposure and the lethal concentration (LC) at LC50 and LC90 were 51.38 and 116.26 ppm, respectively. Adulticidal activity was determined by topical application at the concentrations of 1, 5, 10, 15, and 20 µg/ mg on female mosquitoes and the mortality was checked after 24 h of exposure. The effective adulticidal activity was apparent with the LD50 and LD90 values of 6.03 and 25.07 µg/mg against female mosquitoes. The results indicated that castor oil has potential in the practical control of both immature and adult stages of the mosquito vector. © 2018, Malaysian Society for Parasitology. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056404609&partnerID=40&md5=3a82f629e8cbcd6a7819508f7d9ad67f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12783
ISSN: 1275720
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น