กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12248
ชื่อเรื่อง: Event free survival at 24 months is a strong surrogate prognostic endpoint of peripheral T cell lymphoma
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wudhikarn K.
Bunworasate U.
Julamanee J.
Lekhakula A.
Ekwattanakit S.
Khuhapinant A.
Niparuck P.
Chuncharunee S.
Numbenjapon T.
Prayongratana K.
Kanitsap N.
Wongkhantee S.
Makruasri N.
Wong P.
Norasetthada L.
Nawarawong W.
Sirijerachai C.
Chansung K.
Suwanban T.
Praditsuktavorn P.
Intragumtornchai T.
on behalf of Thai Lymphoma Study Group
คำสำคัญ: cyclophosphamide
cyclophosphamide plus doxorubicin plus etoposide plus prednisolone plus vincristine
dexamethasone
doxorubicin
lactate dehydrogenase
prednisolone
tumor marker
vincristine
antineoplastic agent
advanced cancer
aged
Article
blood toxicity
cancer combination chemotherapy
cancer mortality
cancer prognosis
cancer regression
cancer survival
controlled study
disease severity
drug dose reduction
event free survival
febrile neutropenia
female
human
major clinical study
male
overall survival
peripheral T cell lymphoma
priority journal
standardized mortality ratio
systemic disease
Thailand
therapy delay
adult
disease free survival
health survey
Kaplan Meier method
middle aged
mortality
peripheral T cell lymphoma
prognosis
treatment outcome
Adult
Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols
Disease-Free Survival
Female
Humans
Kaplan-Meier Estimate
Lymphoma, T-Cell, Peripheral
Male
Middle Aged
Prognosis
Progression-Free Survival
Public Health Surveillance
Thailand
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Event free survival at 24 months (EFS24) has been described as a powerful predictor for outcome in several subtypes of B cell lymphoma. However, it was limitedly described in T cell lymphoma. We explored the implication of EFS24 as a predictor marker for peripheral T cell lymphoma (PTCL). We reviewed 293 systemic PTCL patients at 13 nationwide major university hospitals in Thailand from 2007 to 2014. The median event free survival (EFS) and overall survival (OS) of PTCL patients in our cohort was 16.3 and 27.7 months with corresponding 2-year EFS and 2-year OS of 45.8% and 51.9%, respectively. A total of 118 patients achieved EFS24 (no events during the first 24 mo). Patients who achieved EFS24 had better OS than patients who did not (2-y OS 92% vs 18.8%; HR, 0.1; P <.001). The standardized mortality ratio of patients achieving EFS24 was 18.7 (95% CI, 14.6-22.8). Multivariable analysis demonstrated performance status, histologic subtype, remission status, and EFS24 achievement as independent predictors for OS. Our study affirmed the value of EFS24 as a powerful prognostic factor for PTCL. Further validation in prospective study setting is warranted. ©2019 John Wiley & Sons, Ltd.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075039642&doi=10.1002%2fhon.2687&partnerID=40&md5=2e82dd1fc922104cdac60ff7696daf52
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12248
ISSN: 2780232
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น