Pt-Technical Reports : [4] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 4 of 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2013-01-03รายงานการวิจัยผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องต่อความโค้งของแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวและความเอียงของกระดูกเชิงกรานในหญิงไทยอายุ 18-22 ปีสายธิดา ลาภอนันตสิน; ภัทริยา อินทร์โท่โล่
2013-01-03ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลเฉียบพลันของการนวดไทยและการนวดสากลต่อระดับความรับรู้อาการเมื่อยล้าและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรัตติยา จินเดหวา; วีระชัย สิงหนิยม
2013-01-03โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกปิยนุช ยอดสมสวย; สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้
2013-01-03การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าที่มุมงอเข่า 15 องศาระหว่างหญิงไทยอ้วนกับไม่อ้วนกนกทิพย์ สว่างใจธรรม; สมเวียง ตันเสถียร
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 4 of 4