Bio-Theses : [17] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การระบุชนิดของเชื้อราสกุล Annulotypoxylon ที่ซับซ้อนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยใช้ข้อมูลของลำดับนิวคลีโอไทต์ณัฎฐิกา สุวรรณศรัย
2014-12-29การระบุชนิดของเชื้อราสกุล Annulotypoxylon ที่ซับซ้อนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยใช้ข้อมูลของลำดับนิวคลีโอไทต์ณัฎฐิกา สุวรรณศรัย; เชิดชัย โพธิ์ศรี; มัลลิกา มะกรวัฒนะ
2014-12-29การพัฒนายุทธวิธีในการเรียนรู้ของนิสิตคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยามณฑิรา จารุเพ็ง; คมเพชร ฉัตรศุภกุล; พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์; นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ
2014-09-25คาริโอไทป์ของพืชวงศ์แดง (Cucurbitaceae) บางชนิดในประเทศไทยธวัช ดอนสกุล; อัจฉริยา รังษิรุจิ; ขวัญฤทัย มาระโภชน์
2014-09-25การพัฒนาบทปฏิบัติการโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ; อนิษฐาน ศรีนวล; วิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
2014-09-25ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในพืชสกุล Jatropha บางชนิดเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ; สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ; รัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุล
2014-09-10การพัฒนาแยกและศึกษาคุณสมบัติเชื้อแอคติโนมัยสีทที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพพิชาภัค สมบูรทรัพย์; สุขุมาภรณ์ สุขุม; ลักษมี ศุกระกาญจนะ
2014-09-10การหาภาวะที่เหมาะสมและการผลิตไฟโคไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp.อนิษฐาน ศรีนวล; สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ; กนกกานต์ นาคทอง
2014-09-10การพัฒนาเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP) ในการตรวจวินิจฉัย Infectious myonecrosis virus (IMNV) และ Vibrio alginolyticus ในกุ้งขาว Penaeus vannameiปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; ศิวาพร ลงยันต์; ศรัญญา ปลาอ่อน
2014-09-10การผลิตโมโนโคลนอลแอนดิบอดีที่จำเพาะต่อโปรตีนโครงสร้าง VP26 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; ศิวาพร ลงยันต์; ไพศาล สิทธิกรกุล; อรรคพล วณิกสัมบัน
2014-09-10การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลสัตว์เพื่อนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกสายพันธุ์ผสมและการประยุกต์ใช้ในไก่อรอนงค์ พริ้งศุลกะ; ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย; กาญจนา เรืองยศจันทนา
2014-09-10ผลของความเครียดจากเกลือต่อปริมาณอิออนและสารออสโมโพรเทคแทนต์ไนไซยาโนแบคทีเรียอภิรดา สถาปัตยานนท์; สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ; โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์
2014-09-10การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเพอร์ออกซิเดสจากไซยาในแบคทีเรีย Oscillatoria sp.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ; สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ; ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ
2014-09-03ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบพืชวงศ์ Acanthaceae ต่อการยับยั้งการเจริญของราก่อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมในมะเขือเทศสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ; เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ; ขจรพรรณ รักผล
2012-08-16การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะการจัดวาง : ยุ้งข้าวกับวิถีชีวิตชาวนาสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์;; สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง; สุจิน สังวาลย์มณีเนตร
2012-08-16ผลทางอัลลิโลพาทีจากหญ้าสาบต่อการงอก และการเจริญเติบโตของพืชปลูกบางชนิดเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ;; สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ; สุรเชษฐ พัฒใส
2012-08-16การระบุสัณฐานวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของ Pragonimus paishuihoensis จากจังหวัดจันทบุรีอัจฉริยา รังษิรุจิ;; ฮิโรมุ ซุกิยามา; วิมลมาลย์ โสพรรณรัตน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17