Browsing by Author รวิเทพ มุสิกะปาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาบริบทร่วมสมัย เขามอ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อออกแบบนิทรรศการ ผ่านสื่อดิจิทัลกรองกาญจน์ กันไชยคำ; อรัญ วานิชกร; รวิเทพ มุสิกะปาน
2014-09-03การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อม :กรณีศึกษาตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; รวิเทพ มุสิกะปาน; ภาวินี อินทวิวัฒน์
2013-07-31การวิจัยและพัฒนาที่จัดเก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึ้งสำหรับที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัดรวิเทพ มุสิกะปาน; สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ; ภุนนฑี ภูวิจารย์
2014-12-29การศึกษาพัฒนารูปแบบผ้าทอดอกจอกแบบดั้งเดิม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าแฟชั่น กรณีศึกษาโครงการผ้าทอในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; อรรถสิทธิ์ จันทร์นิเวศน์
2014-09-10การศึกษาพัฒนาเทคนิคและกระบวนการผลิตเครื่องประดับจากวัสดุนาโนซิลเวอร์เคลย์ (Nano Silver Clay) เพื่อการออกแบบเครื่องประดับรวิเทพ มุสิกะปาน; นพวรรณ ยิ่งเจริญ
2014-09-10การศึกษารูปแบบเครื่องดามนิ้วสำหรับโรคนิ้วล็อก เพื่อพัฒนาและออกแบบเครื่องประดับอเนกประสงค์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; เมนัส ศรยุทธเสนี
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา กรณีศึกษา ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมรวิเทพ มุสิกะปาน; สมศิริ อรุโณทัย; ธนกรณ์ ศิริสุขโภคา
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ลวดลายซิ่นตีนแดงของอำเภอพุทไธสง และอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์รวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ไกรศักดิ์ ไกรธนกฤต
2014-08-28การศึกษาเพื่อการออกแบบเครื่องประดับสตรีประเภทกำไล โดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกเหลวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; รวิเทพ มุสิกะปาน; สยมภู ภวรุ่งสัตยา
2013-11-28การศึกษาและพัฒนาชุดกระถางสำหรับการจัดสวนในพื้นที่จำกัดบนอาคารสูงรวิเทพ มุสิกะปาน; ชนกิตติ์ ธนะสุข
2013-07-31การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ถอดประกอบสื่อภาพนูนต่ำนำทางผู้พิการทางสายตาสำหรับใช้ในห้องน้ำสาธารณะยศไกร ไทรทอง; รวิเทพ มุสิกะปาน; พงษ์บดินทร์ คุณาทวีสุข
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทจากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวิเทพ มุสิกะปาน; วิสูตร แก่นเมือง
2562การศึกษาและพัฒนาผ้าไหมทอผสมเส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมอุษา ประชากุล; กรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินค้าจากเทคนิคภาพเชิงซ้อน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการส่งเสริมการขายกรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์หัวโขน บ้านโขนไทย ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานครรวิเทพ มุสิกะปาน; ศักดิ์สุภา คุ้มเมือง
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปชนิดอบแห้งจากวัสดุธรรมชาติ กรณีศึกษา :วัสดุจากเปลือกกล้วย จังหวัดพิษณุโลกรวิเทพ มุสิกะปาน; นรพงศ์ กิ่งศักดิ์
2013-11-28การศึกษาและพัฒนารูปแบบเกมมัลติมีเดียประเภทจำลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครรอบเกาะรัตนโกสินทร์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชญานิศ ชิงช่วง
2014-09-10การศึกษาและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากแก้วและกระจกสีด้วยกระบวนการหล่อพร้อมฝังรวิเทพ มุสิกะปาน; กรกลด คำสุข; ธนพร นำพา
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาลวดลายผ้าทอลายขัดย้อมสีธรรมชาติจากเส้นใยผสมข่าฝ้ายในระบบอุตสาหกรรมกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; พรทิพย์ กระทรวงไทย
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับเด็กพิการทางสายตาอายุ 5-7 ปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กมลวรรณ คำเพราะ
2014-12-29การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยรองรับการแข่งขันระดับสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สินีนาถ เลิศไพวัน; รวิเทพ มุสิกะปาน; พลวัต สุนทรธนผล