ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

SWUIR/Manakin Repository

ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

Show full item record

Title: ศึกษาและพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
Author: วิทิต วรรณวิทยาภา
URI: http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/4200
Date: 2014-09-10


Files in this item

Files Size Format View
Vithit_W.pdf 13.82Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [46]
    ปริญญานิพนธ์

Show full item record

Search SWUIR


Advanced Search

Browse

My Account