Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27วิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงเกียรติยศ : วงดุริยางค์เครื่องลมของวิจิตร์ จิตรรังสรรค์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ธนพัฒน์ เกิดผล
2014-09-10ศึกษาชีวประวัติและวิธีการขับร้องของผ่องศรี วรนุชกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปิยวัชร อันอำพล
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบพิธีรำเจ้าชาวมอญเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมานพ วิสุทธิแพทย์; ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; สิทธิพร โสภิณ
2014-08-27ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทยกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; สรัญญา ลีวัฒนะ
2014-08-28การศึกษาวงปี่พาทย์มอญในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; พรรณิกา แซ่ลี้
2014-08-27การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงสิละกาหยง หมู่บ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่กาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิุสุทธิแพทย์; ธีระนุช คล้าย ณ รังษี
2014-09-10ขับสายแปงของลาวโซ่ง:กรณีศึกษา นางเฉลา สระท่องฮ่วม หมู่บ้านหนองเทียม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ปรีชา นวมนาม
2014-09-10การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน : กรณีศึกษา ทำนองแหล่อีสาน เรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของ วัดทุ่งศรีวิไลย ตำบลบ้านซีทวน อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ธนิตย์ คงกำเหนิด
2014-09-10ดนตรีนาเสป กรณีศึกษา ชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรากาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; จักริน จันทนภุมมะ
2014-09-10การวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง "ปืนใหญ่" จอมสลัด" ประพันธ์โดยชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; มานพ วิสุทธิแพทย์; ธีรเดช แพร่คุณธรรม