DesIn-Theses : [46] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษาและพัฒนาชุดแผ่นภาชนะใส่อาหารแบบพกพาสำหรับการรับประทานนอกสถานที่จากแนวทางการห่ออาหารด้วยใบตองกรกลด คำสุข; วรนุช พึ่งสาย
2014-09-10การศึกษาและออกแบบที่เก็บรองเท้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริเวณศาสนสถานกรกลด คำสุข; พลธัช อรัญชัย
2014-09-10การออกแบบโครงสร้างการทอผ้าสำหรับผ้าย้อมครามทอมือ : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครกรกลด คำสุข; รวิเทพ มุสิกะปาน; กัญจน์ชญา จันทรังษี
2014-09-03การศึกษาเครื่องประดับเงินประเภทประเกือมที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องประดับไทยร่วมสมัยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; กรกลด คำสุข; บัณฑิตหญิง ปัญญาโน
2014-08-28การศึกษาเพื่อการออกแบบเครื่องประดับสตรีประเภทกำไล โดยใช้วัสดุประเภทพลาสติกเหลวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; รวิเทพ มุสิกะปาน; สยมภู ภวรุ่งสัตยา
2014-08-28การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองปูพื้นพกพาอเนกประสงค์เพื่อการนวดกดจุดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุกรกลด คำสุข; ยศไกร ไทรทอง; วุฒิชาติ ชาตะรูปะชีวิน
2014-08-27การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวาและกะลามะพร้าวสมศักดิ์ ชวาลาวัณย์; สินีนาถ เลิศไพวัน; ศมลพรรณ ภู่เล็ก
2013-11-28การศึกษาและพัฒนาชุดกระถางสำหรับการจัดสวนในพื้นที่จำกัดบนอาคารสูงรวิเทพ มุสิกะปาน; ชนกิตติ์ ธนะสุข
2013-11-28การศึกษาและพัฒนารูปแบบเกมมัลติมีเดียประเภทจำลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครรอบเกาะรัตนโกสินทร์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รวิเทพ มุสิกะปาน; ชญานิศ ชิงช่วง
2013-08-22ศึกษาและพัฒนาชุดนั่งเล่นอเนกประสงค์สำหรับวางบริเวณระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์กรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตนพล พลสม
2013-07-31การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ถอดประกอบสื่อภาพนูนต่ำนำทางผู้พิการทางสายตาสำหรับใช้ในห้องน้ำสาธารณะยศไกร ไทรทอง; รวิเทพ มุสิกะปาน; พงษ์บดินทร์ คุณาทวีสุข
2013-07-31การวิจัยและพัฒนาที่จัดเก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึ้งสำหรับที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จำกัดรวิเทพ มุสิกะปาน; สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ; ภุนนฑี ภูวิจารย์
2013-07-26การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีแปรรูปจากผือชุมชนบ้านกุดกะเสียน ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานีกรกลด คำสุข; อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; รัตตัญญู ศิลาบุตร
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กราฟิกเพื่อส่งเสริมโครงการสมาธิ 5 นาที ตามแนวความคิดของ อิกโกะ ทานากะประมา ศาสตระรุจิ ;; ทรงกลด คำสุข; รัชดา เชยสอาด
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องแต่งกายไทยทรงดำเพื่อธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สินีนาค เลิศไพรวัน; ธีรยุทธ์ มูลละออง
2012-09-17วิจัยและพัฒนาชุดเครื่องเรือนเก็บของเล่นแบบถอดประกอบสำหรับเด็กวัย 3 - 5 ปีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สินีนาถ เลิศไพวัน; อาทิตย์ เปล่งขำ
2012-09-17โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสุขภาพเพื่อรณรงค์ลดปัญหาสภาวะโลกร้อนวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ;; กรกลด คำสุข; ธนาคาร ศิรินทร์วรเวทย์
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็ง เพื่อการส่งออกพลาสเตอร์ปิดแผลกรณีศึกษา : บริษัทฟาร์มาแคร์ จำกัดพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; บาจรีย์ เชาวนปรีชา
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเก้าอี้ : กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลต์สเวอร์ตี้ช่วงปี ค.ศ. 1977 - 1986วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ;; กรกลด คำสุข; ธีรัชต์ บุญญานันต์
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการออกแบบเครื่องประดับที่ทำจากโลหะผสมเลิศศิริร์ บวรกิตติ ;; กรกลด คำสุข; ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46