Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-31เครื่องทดสอบการล้ากัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมบัติ ทีฆทรัพย์; เจษฎา ไชยรัตน์; เชิดศักดิ์ ชนูดหอม; ปัญญา ช่วยราม
2013-09-01เครื่องวัดแรงบิดและแรงม้าเบรกแบบเชือกรัดประชาสันติ ไตรยสุทธิ์; จรัญ หวานวงศ์; พิทยา หวานวงศ์; สมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
2013-09-01เครื่องดัดคอนเดนเซอร์คอล์ยสมสิทธิ์ มูลสถาน; วิชิต บัวแก้ว; เกรียงศักดิ์ จันโท; จีรวัฒน์ รอดแก้ว; สุนันท์ ชนะชัย
2013-09-22ชั้นลอยเอนกประสงค์บัญชา ค้งตระกูล; กัณทิมา มีนคร
2013-09-01เครื่องดัดลวดให้ตรงและตัดโดยอัตโนมัติเกียรติชัย รักษาชาติ; ประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; องอาจ เอี่ยมสอาด; สายชล เกตุแก้ว; ไพบูลย์ สายเพ็ชร
2013-08-31การปรับปรุงชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างของแข็งสมหวัง อริสริยวงศ์; จักริน รามวงศ์; พัฒน์ นครพรัตน์
2013-08-31การทดสอบการครีพตัวของวัสดุอนิโซโทรปิกสำรวย คะระนันท์; ปิติพงษ์ โนรีรัตน์; เรวัตร กรการ; วรากร โทสุวรรณ
2013-09-01ชุดทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิตย์บัญชา ค้งตระกูล; ณัฐวุฒิ วงษ์พนัส
2013-11-17การทดสอบการโก่งของฟันขุดสำรวย คะระนันท์; เดโช ทาอินทร์; ทรงวุฒิ ด้วงมหาสอน; มานนท์ คำแย้ม
2013-11-17การศึกษากลไกความล้าและการแตกหักของเพลาเหล็กหล่อกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; พงศธร เพชรคีรีรัฐ; วิเชียร ตั้งเพียร