Cosci-Senior Projects : [24] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นก้าวพ้นวัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเยียวยาทางจิตใจและหาทางออกของเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เรื่อง รถไต่ถังปิลันลน์ ปุณญประภา; สุชลิตา ภวรัญชนพงศ์; ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์; นภัสกร ทิพย์โส; กุลนาถ กิจเครือ; นันท์นภัส หลิมย่านกวย; พันธกานต์ ศักดา; ภัทรตา เตชะไพฑูรย์
2560การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวก้าวข้ามพ้นวัยเกี่ยวกับ ประสบการณ์ของวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอายุพิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ; วิชยุตม์ แบบประเสริฐ; กฤติน ทองใหม่; อัครพล อุ่มมี; ณัฐวรา เลิศทรัพย์เจริญ; กิติยา กังวาลไกล; ชัยวุฒิ วุฒิพันธุ์; เกรียงไกรวิชญ์ วนกลาง
2560การศึกษาสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวตลก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการดูดวงของสังคมไทย เรื่อง It’s Not About Luckปิลันลน์ ปุณประภา; สิตานัน แผ้วสมบุญ; กุลธีร์ ลีลาทนาพร; วีรยุทธ บุตราช; นันทิยา คำนุช; นภสรสวรรค์ การดี; ธนกร กราบกราน; สุพิชชา สิทธิเนตรสกุล
2560การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์สั้นย้อนยุคเกี่ยวกับอุดมการณ์ของกลุ่มโจร จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงปี พ.ศ. 2470 เรื่อง เสือรินบุญ นุชน้อมบุญ; พัชรมัย ฤกษ์ดาววี; ปัฐษร ดอกขัน; อรวรรณ จิตรสุวรรณ; ณิชารีย์ นิยมสินธุ์; วารุณอร เอี่ยมสำอางค์; นัชชา จิระพัฒน์พงศ์; ภาณุรุจ บุญตานนท์
2560การศึกษาสร้างสรรค์ภาพยนตร์สันแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ทีมีเนือหาเกียวกับการกวาดล้างคอมมิวนิสต์จากกรณีศึกษาถังแดง เรือง สัตว์ดงดิบอุสุมา สุขสวัสดิ; เมธี รวมสขุ; ศุภวิชญ์ บัวเกศ; ณัฐวรา สวุ รรณปรีดี; ดุสิต สมบูรณ์บูรณะ; อธิษฐาน สุวรรณโพธิศรี; กันย์พัชร ปโยขจกิตติ; อาร์ต บุญพาล้ำเลิศ
2560การศึกษาภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นเกี่ยวกับลัทธิล้างสมองปรวัน แพทยานนท์); กันตณัฐ มาศมัณฑนะ; อาณา จันทรเวช; ณชนก เหลืองอ่อน; นรมน ศศิศุภเศรษฐ; แผน นิธากร; ชญาธร จิ๋วนารายณ์; ภคิน สัตยานุรักษ์
2557การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวตลกร้าย เรื่อง “Begin Again”ปิลันลน์ ปุณญประภา; ณัฐพจี ประภารัตน์; ชยุตพล สุขแก้ว; นภเกตม์ คัมภ์ทวี; กันตพิชญ์ แก้วไทย; ภัคจิรา มั่งศิริ; พิทวัส อภิญญานนท์
2563นวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรค Target Panic ในรูปแบบ Sport-drama ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Target Panicภัทรนันท์ ไวทยะสิน; ปัณณธร มะโนบาล; ภูวเดช วิมลวัฒนา; ตาธาร มาร์; ศาตนันท์ โลหาภิรัตน์; อธิกา สายน้ำเขียว; ภัคจิรา ลิมป์ประภาคาร
2563การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับ ผลกระทบทางจิตใจจากการ ถูกคุกคามทางเพศของผู้หญิง ในรูปแบบภาพยนตร์ทดลอง เรื่อง Solitude Standingรินบุญ นุชน้อมบุญ; ธัญยธร โลหะศิริ; ชยนันท์ สว่างอารมย์; ธเนศ แสงทองศรีกมล; ฐิติชญา ชิวปรีชา; ศุภฤกษ์ มีวันดี; ศุภวัลย์ พูลเจริญ; ฐานรดา อนรรฆมณี
2563โครงการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้นแนวตลก(คอมเมดี้) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง เรื่อง Swish Love ดอยลับ---สลับร่างรินบุญ นุชน้อมบุญ; วัชรพงษ์ ภูคำ; เกียรติศักดิ์ ชลมหาสวัสดิ์; คณิศร ธรรมรณกิจ; นภัทร ใหม่ปิยะ; จินต์จุฑา ดวงมณี; ธนกฤต หมอยา; ปลายรุ้ง ฟ้าสาร; พีรธัช เปรียบนาน
2563การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้นแนวสารคดี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลี เรื่อง PLEASE TALK ABOUT YOUR GALAXIESพัดชา อิทธิจารุกุล; ณัฐพล สืบกระพันธ์; ลลิตา บุญจรัส; วทะกิต แสนคำ; อารยา เหล่าประชัยวัลย์; วิภาดา สุวานิช; อาทิตยา ตรีบุดารักษ์
2563การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้นแนวดราม่า ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายใต้เหตุการณ์ความรุนแรงของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เรื่อง ทางกลับบ้านปิลันลน์ ปุณญประภา; ณัฐภาส เต็งศิริโกมล; อธิพร แดงประเสริฐกุล; ณัชชา ทามนตรี; ปัญญณัฐ พรพลานามัย; รุ้งรวี เอียบสกุล; ปีย์วรา อาจหาญวงศ์; อรจิรา ประยันโต
2563การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนว Drama - Musical เกี่ยวกับประเด็นการทำความเข้าใจตัวเองสำหรับคนที่เป็น Asexual เรื่อง Nothing Wrongสามมิติ สุขบรรจง; ธนพศ ไตรภพ; ปิยวีร์ พรหมม่วง; ทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย; พลพัต ลีลาพงศธร; พิมพ์นารา สินิทธิ์ชวรากุล; บุสริน ตามพหัตถิ์; ภาสวิชญ์ บูรณณัติ; อภิญญา ตราตรี
2563การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ขนาดสั้น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถูกกดทับของศิลปินในสังคมไทย ในรูปแบบ โรแมนติค-ดราม่า เรื่อง Invisible Usอภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา; ปราชญา สัจจากุล; ปทิตตา ประมวลสุข; จงเจตน์ วาสนาวาทีกิจ; ภูรินทร์ นุตคำแหง; ประภัสสร สุพันธะ; อำไพพันธ์ ขวัญเมือง; ปิยะธิดา แก้วศิริ
2563การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวระทึกขวัญ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะที่เป็นเยาวชนในสังคมไทย เรื่อง Hello Strangersปรวัน แพทยานนท์; ปวีณวิทย์ พุฒสง่า; บุณยวีร์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์; วรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์; ววรนิษฐา วรรณโกวัฒน์; วีรวิท เมลืองนนท์; ชนากานต์ อ่อนศรี; ศิริรัตน์ อัครสกุลวงศ์; อมร เจาลา
2564การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวชีวิต Coming of Age ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเดียวยุคปัจจุบันในสังคมเมือง เรื่อง Unfamiliar Familyอุสุมา สุขสวัสดิ์, ม.ล.; สุทินา เหล่าอำนวยชัย; แพรวา จารุจันทร; นนทิชา แก้วสว่าง; ปนิดา รักชาติ; บอนนี่ เหมือนฝัน แม๊คเคย์; กุลวดี ดำคุ้ม; ศัฐฏวัศฏ์ เตชะสวัสดิ์วิทย์
2563การสร้างภาพยนตร์สั้นในรูปแบบ Drama - Experimental ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ในสังคมไทย เรื่อง ตมปรวัน แพทยานนท์; ธนามาส ปอจง; ธีธัช รัตนศรีทัย; กัญญาณัฐ กรรณิการ์; ธัญญ์ฐิตา วงศ์เมธาวัฒน์; ชญานี ดอกจันทร์; ชัญญา จูมิ; วรัตม์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
2563การศึกษาการสร้างภาพยนตร์สั้นแนวสารคดีลูกผสม (Hybrid Documentary) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของสังคมและครอบครัวที่มีต่อผู้ป่วยออทิสติกในวัยผู้ใหญ่ เรื่อง ไร้สิ้นเสียงอภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา; ปุณยนุช เปลี่ยนปราณ; พริษฐ์ ชำนาญเวช; ลีลาวดี เขียวทอง; จักรภัทร สุริยันชัยเจริญ; ธัญลักษณ์ ทองเหลือง; เปมิกา ทรงดอน; จาฏุพัจน์ แตงนารา; ญาณิศา เกษมวิญญู
2563การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในประเด็นการครอบงําของมนุษย์ต่อสัตว์ ในสวนสัตว์พาต้าในรูปแบบ Poetic Documentary เรื่อง สัตว์ประเสริฐพัดชา อิทธิจารุกุล; กฤศณัฏฐ์ โรจน์วิมลการ; ศุภิสรา เจวินทุลักษณ์; พิชญาภา พิทักษ์บุรี; ปฏิภาณ วงศ์อุปราช; ชาลิสา สีหราช; วราเทพ สิทธิจินดา; ชุติวัต เพชรพูล
2561การศึกษาการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นแนวดราม่าวิทยาศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมอุสุมา สุขสวัสดิ์, มล.; รดิศ บัวเอี่ยม; จิรัฎฐ์ จุฬารัตน; ณัฐพร ต่างงาม; ปรีชญา ชัยมุสิก; ภิเษก ดุลยะสิทธิ์; กนลรัตน์ ยุตตะไพบูลย์; อิรวดี อินนิ่ม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24