Browsing by Author อุปวิทย์ สุวคันธกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-27การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปั้นโอ่งพื้นเมืองจังหวัดราชบุรีอัมพร กุญชรรัตน์;; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; อุษา กองเหม็ง
2012-11-27การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระอัมพร กุญชรรัตน์;; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; ทวีพร ปรีชา
2014-09-03การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไพรัช วงศ์ยุทธไกร; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; สุพัตรา แก้วหนู
2012-12-03การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานสิ่งทอ สำหรับหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทออุปวิทย์ สุวคันธกุล; โอภาส สุขหวาน; ก้องเกียติ ปิ่นกุมภีร์