Browsing by Author สำรวย คะระนันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-31การทดสอบการครีพตัวของวัสดุอนิโซโทรปิกสำรวย คะระนันท์; ปิติพงษ์ โนรีรัตน์; เรวัตร กรการ; วรากร โทสุวรรณ
2013-11-17การทดสอบการโก่งของฟันขุดสำรวย คะระนันท์; เดโช ทาอินทร์; ทรงวุฒิ ด้วงมหาสอน; มานนท์ คำแย้ม
2013-09-01การวัดและวิเคราะห์เสียงรบกวนในเครื่องยนต์สำรวย คะระนันท์; จิรวุฒิ มังมติ; บุญฤทธิ์ เตชธรรมรักษ์; ปิยะ สันติเวส
2013-08-31การออกแบบและสร้างแขนกลแบบอาร์ติคูเลทควบคุมด้วยพีแอลซีวิชิต บัวแก้ว; สำรวย คะระนันท์; กระวี ตรีอำนรรค
2013-08-21อุปกรณ์การเติมอากาศแบบเวนจูรี่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุดมชัย จินะดิษฐ์; พิชัย อัษฎมงคล; สมภพ นพคุณธรรมชาติ; สานันท์ นุ่นสง; สำรวย คะระนันท์
2013-11-17โฮมเพจภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสำรวย คะระนันท์; จรินทร์ ตังอำนวย; นพรัตน์ องค์เสมา