Browsing by Author พิชัย อัษฎมงคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-14กรณีศึกษาการประหยัดพลังงานภายในอาคารปฏิบัติการเครื่องกล มศว องครักษ์พิชัย อัษฎมงคล; มนตรี สืบประดิษฐ์; อภิรักษ์ อ่ำสุริยะ; สุริยา สิทธิดำรงค์
2014-02-12การประยุกต์ใช้สารผสมถ่านหิน-น้ำแทนน้ำมันเตาในหม้อต้มไอน้ำสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; พิชัย อัษฎมงคล; ชนานาถ ธนะกุลภาคิน; มานะชัย วีระเบญจพล
2013-08-21การปรับปรุงชุดทดสอบปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์พิชัย อัษฎมงคล; เกียรติชัย รักษาชาติ; อภิรัชต์ จงรักษ์; อรรถพล ศิริรัชตวงศ์
2014-02-11การศึกษาแนวทางการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างน้ำมันปาล์มกับแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อี 20 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กอุดมชัย จินะดิษฐ์; พิชัย อัษฎมงคล; ดิษรัตน์ จันทนกรณ์; เลิศชัย โศภิษฐพันธ์
2013-08-04ชุดสาธิตเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพิชัย อัษฎมงคล; กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; สมยศ แย้มศรี; เอกพงษ์ ฐานะกาญจน์
2013-08-14รถยก 1เกียรติชัย รักษาชาติ; พิชัย อัษฎมงคล; ศิริศักดิ์ ดาราศรีศักดิ์; สถาพร พัฒน์ทอง; สิทธา ยอดยิ่ง
2014-01-26หุ่นยนต์ Rescue Robotพิชัย อัษฎมงคล; ณัฐพล พุทธรัตน์; อนุรักษ์ ปุสสวงษ์; อภิชาติ บุ้นหลี
2013-08-21อุปกรณ์การเติมอากาศแบบเวนจูรี่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุดมชัย จินะดิษฐ์; พิชัย อัษฎมงคล; สมภพ นพคุณธรรมชาติ; สานันท์ นุ่นสง; สำรวย คะระนันท์
2013-08-02เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบฮีทไปป์พิชัย อัษฎมงคล; วราพงศ์ บัวจันทร์; สโรช แสงประสิทธิ์; อีซา สและหมัด
2013-09-22เครื่องบรรจุน้ำดื่มพิชัย อัษฎมงคล; นิมิตร นาคอ่วมค้า; ราชัน ซัดเราะมาน; สมจิต แสงศรีจันทร์
2013-08-21เรือขับดันพลังน้ำพิชัย อัษฎมงคล; สมชาย แย้มใส; ชัยวัฒน์ ใบไม้; สุรเสน มณีวงค์; โสภณ ดีสมศักดิ์