Browsing by Author ปภาดา น้อยคำยาง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การสืบค้นข้อมูลในคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปภาดา น้อยคำยาง
2564คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปภาดา น้อยคำยาง
2552รายงานการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปภาดา น้อยคำยาง
2559รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชินกร น้อยคำยาง; ปภาดา น้อยคำยาง
2555รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการทำงานของบุคลากรในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชินกร น้อยคำยาง; ปภาดา น้อยคำยาง