Browsing by Author ธานินทร์ ดวงจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254312V สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายอินพุตรับค่าแรงดันกระแสสลับ 110-220 โวลท์ธานินทร์ ดวงจันทร์; ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ชำนาญพงค์ อาสน์ทอง
2555การสร้างระบบโทรศัพท์แบบ VOIP ด้วยฟังก์ชันของ Asteriskศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; พิมพ์ชนก ชัยฤทธิ์; อมรรัตน์ โคกกระชาย
2014-03-12ชุดการออกแบบเพื่อควบคุมระบบไฟแสงสีโดยคอมพิวเตอร์ธานินทร์ ดวงจันทร์; ประภาส พุ่มพวง; วิรัช วันนิกุล
2014-02-01ตาชั่งแบบเข็มพูดได้สำหรับผู้พิการทางสายตาศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จำเริญ บุญวุติ; ชาญยุทธ์ พุสิงห์
2014-02-05ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่องให้บริการโครงข่ายขนาดเล็กอาคม ม่วงเขาแดง; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จตุภูมิ อินทวงษ์; เอษณะ บัวเผื่อนหอม; สุวัฒน์ชัย มณีคงฤทธิ์
2014-02-19ระบบค้นหาปริญญานิพนธ์ สำหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธานินทร์ ดวงจันทร์; คณัสนันท์ จำนงค์สังข์; ปุญญพัฒน์ บวรเศรษฐพงศ์; นภัทร พึ่งสงวน
2554ระบบค้นหาปริญญานิพนธ์สำหรับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าธานินทร์ ดวงจันทร์; อาคม ม่วงเขาแดง; คณัสนันท์ จำนงค์สังข์; นภัทร พึ่งสงวน; ปุญญพัฒน์ บวรเศรษฐพงศ์
2557ระบบตรวจสอบการทานยาโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีธานินทร์ ดวงจันทร์; ชินพันธ์ อรุณพัฒนชัย; ณัฐพล ยิ่งยง; ทีฆวัสน์ พันธ์โภคา
2018-07-16ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ธานินทร์ ดวงจันทร์; ธนดล มาลยเวช; ธนัชพล อินลุเพท; มนัสนันท์ สิงหพันธุ์
2014-02-17ระบบโทรศัพท์ภายในผ่านเครือข่ายท้องถิ่นศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; ชาญวิทย์ ปักโคลาพัง; ปริวัตร อบทอง; มานิตา เอื้อเสถียรพงศ์
2013-08-31รีแอคเตอร์ควบคุมเพาเวอร์ซัพพลายความถี่สูงเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ; ธานินทร์ ดวงจันทร์; ทรงยศ มาลีวงศ์; ธัชวิน กาญจนกูล; ไพฑูรย์ บัวงาม
2014-02-19ศึกษาการป้องกันการบุกรุกในเครือข่ายไร้สายโดยวิธีการปลอมแปลงแมคแอดเดรสธานินทร์ ดวงจันทร์; กนกศิริ รัศมี
2562สังเกตการณ์การใช้พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน โดยการสื่อสารไร้สายธานินทร์ ดวงจันทร์; กิจตการ สีโท; ภัทรพล อังคะสี
2013-09-24เครื่องกำจัดฝุ่นธานินทร์ ดวงจันทร์; กิตติพนธ์ ลือโลก; ขันธมัติ เจนเจริญ
2013-11-17เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้า 220 โวลท์ธานินทร์ ดวงจันทร์; วุฒิชัย ธัญญเจริญ; อนุกูล เฉยบัว
2013-11-17เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PICธานินทร์ ดวงจันทร์; ตวัน ฉิมเครือวัลย์
2014-02-05เครื่องบันทึกปริมาณการใช้โทรศัพท์พื้นฐานรับส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ไร้สายธานินทร์ ดวงจันทร์; ศิริพงษ์ ฉายสินธ์; มณเฑียร ขันเงิน; วิชิตพล สีแพงมล; สมชัย มีโชติ
2013-09-24เครื่องระบุผู้รับโทรศัพท์อัตโนมัติศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จุรินทร์ จินตกสิกรรม; ธงชัย ผดุงนึก; สันติชัย เสถียรกิจ
2014-02-11เครื่องล้างผักด้วยอัลตร้าโซนิกส์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จิรพงษ์ วรทัต; ปิยวัฒน์ ยางแดง; สรกิติ์ โภคามาศ
2014-02-11เครื่องล้างผักด้วยอัลตร้าโซนิกส์ชัยณรงค์ คล้ายมณี; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จิรพงษ์ วรทัต; ปิยวัฒน์ ยางแดง; สรกิติ์ โภคามาศ