Browsing by Author กำพล วรดิษฐ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-07-16การระบุตำแหน่งบริเวณที่สนใจในร่มแบบร่วมมือในเครือข่ายไร้สายที่มีการเชื่อมต่อไม่สม่ำเสมอกำพล วรดิษฐ์; กัลยรัตน์ สิทธิโชคสกุลชัย; สพลดนัย ถุงแก้ว; สุวิชาดา พิมพ์จันทร์
2014-02-19การรับรู้ถึงการซ้อนทับของเครือข่ายไร้สายด้วยการเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบร่วมมือกำพล วรดิษฐ์; กรณิกา เกตุแก้ว; สุมิตรา สระกิจ
2014-02-17การวิเคราะห์สายอากาศไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยแบบจำลองโพรงชาญไชย ไทยเจียม; วรธน อาจฤทธิ์; กำพล วรดิษฐ์; วันชัย วงศ์เพ็ง; สริญญา ปัญจชูวงษ์
2014-02-19การศึกษาการแทรกสอดในเออาร์คิวหลายเซลล์แบบร่วมมือกำพล วรดิษฐ์; ธนชาติ วีระพันธุ์; ลดาวัลย์ กลิ่นกุสุม
2014-02-19การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสาธิตเครื่องเขย่าถุงโลหิต เพื่อไม่ให้โลหิตตกตะกอนกำพล วรดิษฐ์; สุพัตรา ดนตรี
2018-07-16การแบ่งพลังงานในเครือข่ายการสื่อสารกำลังไร้สายกำพล วรดิษฐ์; ชาลิสา นาคพิทักษ์; นิภาธร ปัญญานุวัฒน์