กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99160
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of community participation in Dharma School, Elementary Education Division, Bangkok
Advisor : พวงรัตน์ เกษรแพทย์
วีระ สุภากิจ
ผู้แต่ง: พระมหาเดิม โทบุรี
Keywords: โรงเรียนพระปริยัติธรรม--การบริหาร
การศึกษา--การมีส่วนร่วมของประชาชน
วันที่เผยแพร่: 15-สิง-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Phramahaterm_T.pdf934.48 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น