Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-29 of 29 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562มารยาทในห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2561มารยาทในการใช้ห้องสมุด Don't do that in libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2562วิธีการใช้โปรแกรม EndNote X8อิสยาห์ พันศิริพัฒน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2564กิจกรรม Library MEET UP ครั้งที่ 4มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง; ศิวพร ชาติประสพ; อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
2564การอบรมการใช้โปรแกรม Turnitinศิวพร ชาติประสพ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2564การอบรมการใช้ Endnote20จิรวัฒน์ พรหมพร
2564การอบรม SWU Discovery : แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ศิวพร ชาติประสพ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2564แนะนำการใช้โปรแกรม Zotero เบื้องต้นอิสยาห์ พันศิริพัฒน์; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2565SCOPUS: Tracking my research and my institute’s performanceเกวลิน ธนสารสมบัติ