กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3674
ชื่อเรื่อง: ทัศนะของนิสิตต่อการจัดบริการหอพักนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions of students towards Phetnaitom Domitory management, Faculty of Education, Srinakharinwirot University
Advisor : อรรณพ โพธิสุข
จตุพล ยงศร
ผู้แต่ง: ศศิธร ศรีเจริญ
Keywords: โครงการเพชรในตม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--อาคาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--นักศึกษา
หอพัก--การบริหาร
นักศึกษา--ทัศนคติ
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3674
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sasithorn_S.pdf1.55 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น