Bus-Theses : [227] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 227
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์กรของพนักงานไทยในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณักษ์ กุลิสร์; ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์
2014-12-29พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร
2014-12-29ปัจจัยด้านแรงจูงใจและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่โนเกีย รุ่นลูเมีย ของผู้บริโภคธนภูมิ อติเวทิน; จิรายุ จรัสสิริประภา
2014-12-29ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครวรินทรา ศิริสุทธิกุล; มัตติกา ช่างศูนย์
2014-12-29ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพนิต กุลศิริ; กนกพรรณ สุขฤทธิ์
2014-12-29การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ภัทราพร วิษณุรัก
2014-12-29ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณักษ์ กุลิสร์; กฤษชนก จงใจรักษ์
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ธนากร วุฒิมาปกรณ์
2014-12-29ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายยี่ห้อยูเซอริน ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์
2014-12-29ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อไอศกรีมเค้ก เดรี่ควีน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ศิริรัตน์ อ่อนรำพรรณ
2014-12-29ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่ห้อหนึ่ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ธนิตา เวสารัชกิตติ
2014-12-29ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีณักษ์ กุลิสร์; ธันยพร เครือบริบูรณ์ศิล
2014-12-29วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่สุพาดา สิริกุตตา; นงนภา จันทร์แป้น
2014-12-29ความเครียดภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัดณักษ์ กุลิสร์; ปวิตรา ลาภละมูล
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ ของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; เสาวลักษณ์ สุขผล
2014-12-29ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนกิจ ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าสุพาดา สิริกุตตา; สวรรยา เวสประชุม
2014-12-29ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาค์คศรีนครินทร์ณักษ์ กุลิสร์; โยธิน ทิฆัมพรอาภา
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านโซเซียลมีเดียธนภูมิ อติเวทิน; เชาว์วัต จันดี
2014-12-29ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; ณัฐธภรณ์ พัฒนธิติกานต์
2014-12-29ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าตราสินค้าหนึ่งของไทยในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; มนธิรา ศิริภัทรประวัติ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 227