กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2297
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์ผลผลิตและผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา : กรณีศึกษางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการศึกษากับชุมชน
ผู้แต่ง: สมชาย สว่างจิตร
อิทธิพันธ์ สุวทันพรกุล
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2013
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2297
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:PubMD-Conference Proceedings

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
No.43.Somchai.EDU.1-56-P.pdf10.29 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น