กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19382
ชื่อเรื่อง: นาครมิติ : ชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยเมืองและมนุษย์
ผู้แต่ง: จารุวรรณ ขำเพชร
Keywords: ชีวิตในเมือง
สังคมเมือง
การพัฒนาสังคม
ชาติพันธุ์วิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19382
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Soc-Ebook

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
A421028.pdf579.76 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น