กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19340
ชื่อเรื่อง: มนุษย์เมือง : ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผู้แต่ง: จารุวรรณ ขำเพชร
Keywords: การพัฒนาชุมชนเมือง
สังคมเมือง
สังคมวิทยาเมือง
มานุษยวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/19340
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Soc-Ebook

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Soc-Jaruwan-K.pdf18.07 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น