SpeEd-Technical Reports : [3] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-23รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่สนอง โลหิตวิเศษ
2014-01-23รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind map) ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือดารณี ศักดิ์ศิริผล
2014-01-02รายงานวิจัยการศึกษาภาวะสมาธิสั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานครดารณี ศักดิ์ศิริผล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 3 of 3