Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่องอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์รัฐพล ประดับเวทย์; สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร; ชีวิน ตินนังวัฒนะ
2014-09-10การพัฒนาการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรสำหรับพนักงานใหม่ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)นฤมล ศิระวงษ์; วรัญญา วรรณกุล
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้อรพรรณ พรสีมา; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; ชุติมา หาญเผชิญ; จินตนา กสินันท์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; วิไลลักษณ์ ลังกา; ธีระวงศ์ สายนาโก
2014-09-03การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิตสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกุศล อิศดุลย์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; พระมหาปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ