BioEng-Senior Projects : [43] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การออกแบบและพัฒนาลู่วิ่งใต้น้ำแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ชาลิสา บัวซัง
2565การกระจายความเครียดของกระดูกขากรรไกรฝังรากฟันเทียมชนิดเดี่ยว: การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และตรวจสอบด้วยการทดลองด้วยภาพชไมพร สุขแจ่มศรี; อุษณีย์ ปึงไพบูลย์; วริศรา บุญเรือง
2565เครื่องกายภาพบำบัดหัวเข่าสำหรับกายภาพบำบัดโดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ธนพร สุขปราโมทย์; ปารณ ดาวทอง; ไอรัก จันทร์มานะเจริญ
2565การพัฒนาระบบประมาณระดับกลูโคสในเลือดแบบไม่รุกล้ำธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง; ศุภนิดา ปัทมา; จิดาภา โตสวัสดิ์
2565การจำแนกบริเวณเลือดในทางเดินอาหารจากภาพถ่ายกล้องแคปซูลไร้สายด้วยวิธีการ K-Means Clustering, วิธีการK-nearest neighbor และวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยค่าสี RGBฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ศิริลักษณ์ สกุลเจริญชัยยะ; อารียา สีบุตรดา
2565การพัฒนาระบบไบโอฟีดแบคด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อเพื่อการฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อมวีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ปิยมาภรณ์ วารีทิพย์; ศรัณยา ศรีท่าพระ
2565การตรวจจับมือสำหรับโปรแกรมดูภาพในห้องผ่าตัดด้วยกล้อง 2 มิติฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; พิชญาภา รุ่งพาณิชย์
2565วิธีการตรวจจับและจัดหมวดหมู่ผู้เล่นในสนามฟุตบอลจากภาพนิ่งด้วยการเรียนรู้เชิงลึกและการวิเคราะห์ฮิตโตแกรมฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; โภคิน พรหมวิจิตรการ
2565การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการบริการสุขภาพธีระคักดิ์ จันทร์วิเมลือง; สุชาดา ตันติสถิระพงษ์; พิชญาภา สุวรรณกูล; ศุพิชชา เทพพิทักษ์
2565การพัฒนาระบบเรียลไทม์ไบโอฟีดแบคด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนวีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ภัทรศยา สินธุบุญ; ศศิพัฎชญ์ ปิยะวรรณะกูล
2565เครื่องมือวัดแรงบริเวณรากฟันจากการสวมใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใสชไมพร สุขแจ่มศรี; นงลักษณ์ สมบุญธรรม; ปัทมพร กำมา; ภิริญา คุณารักษ์
2565วิธีการจัดหมวดหมู่ผู้เล่นคนเดียวกับผู้เล่นหลายคนภายในสนามฟุตบอลฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; พชร ตุ้มทอง
2565การตรวจจับฟัน และการระบุมุมของฟันล้มจากภาพเอกซเรย์พาโนรามิกฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; นิรันชรา สิรินารถ; วันวิสา พาทอน
2565การวิเคราะห์ความเครียดของนักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง; กนกวรรณ คงนาสร; วิลาวัณย์ กิ่งตระการ; อิษยา วิกยานนท์
2565เครืองอัดอากาศแรงดันบวกอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ชนนิกานต์ แซ่เล้า; ชนิกานต์ อินมณี; ญาดา ไข่คำ
2565เกมการแข่งขันด้วยสัญญาณตอบสนองจากสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบเรียลไทม์ระหว่างสองผู้เล่นวีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ชลนิกา เผ่าสิงห์; อทิตยา สุดวิเศษ
2565การพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อสร้างการตอบสนองของเส้นประสาทที่เสียหายจากการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; วีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ชญานิศ วรัญญานนท์; พีรวุฒิ แดงพวง
2565การศึกษาเบื้องต้นในการหาวิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนกับความนำไฟฟ้าของโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดทวีชัย อวยพรกชกร; วิไลพร ไกรสุวรรณ; บัณฑิต พิบูลย์; ปรายฟ้า พิกุลแก้ว; สิรินธร วงษ์คำหาญ
2560วิธีการควบคุมภาพทางการแพทย์โดยใช้การจดจำรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือแบบ 3 มิติ โดยใช้ลีปโมชั่น สำหรับห้องผ่าตัดฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; ไกรยศ เกียรติสุนทร; ภัทรตา สงวนนาม
2559โปรแกรมวัดขนาดร่างกายเพื่อหาขนาดเฟรมจักรยานที่เหมาะสมฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์; กิตติ สถาพรประสาธน์; พาที ชัยประสิทธิกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 43