กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15487
ชื่อเรื่อง: ขนมไทย ชื่นใจ อร่อยจัง
ผู้แต่ง: นัยนา บรรณคร
Keywords: หนังสือภาพ
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: ภาคนิพนธ์ (ศศ.บ. (วรรณกรรมสำหรับเด็ก)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15487
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:ChLit-Term paper

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Hum_ChLit_Naiyana_B.pdf6.89 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น