กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14837
ชื่อเรื่อง: Tuberculosis in Thai Renal Transplant Recipients: A 15-Year Experience
ผู้แต่ง: Rungruanghiranya S.
Ekpanyaskul C.
Jirasiritum S.
Nilthong C.
Pipatpanawong K.
Mavichak V.
Keywords: ethambutol
isoniazid
pyrazinamide
rifampicin
tacrolimus
adult
article
controlled study
extrapulmonary tuberculosis
female
graft failure
human
incidence
kidney transplantation
lung tuberculosis
major clinical study
male
miliary tuberculosis
priority journal
risk factor
sepsis
treatment outcome
tuberculosis
Adolescent
Adult
Aged
Child
Female
Humans
Immunosuppressive Agents
Kidney Transplantation
Male
Middle Aged
Postoperative Complications
Retrospective Studies
Thailand
Transplantation, Homologous
Tuberculosis
Tuberculosis, Pulmonary
วันที่เผยแพร่: 2008
บทคัดย่อ: Objective: Tuberculosis (TB) is a leading cause of morbidity and mortality in renal transplant recipients, especially in developing countries. Its incidence and characteristics remain unknown in Thai recipients. This study sought to determine the incidence, characteristics, risk factors, and outcome of TB in Thailand. Methods: We retrospectively reviewed case records of all renal transplant recipients from 1992 to 2007 to record demographic information, transplant characteristics, median time to diagnosis of TB, and outcomes. Results: Among 270 recipients, 9 (3.84%, 95% confidence interval [CI] 1.18%-5.49%) developed TB. Their median age was 40 years (range = 23-62 years) and median time from transplantation to diagnosis was 36 months (range = 4-115 months). Although pulmonary TB was the most common form (56%), 2 patients (22%) developed extrapulmonary disease. Disseminated TB occurred in 2 patients (22%). The diagnosis was made on respiratory specimen cultures in 3 cases (33.3%) and body fluid cultures in 3 (33.3%). Five patients (55.6%) were successfully treated with four-drug combination therapy. Two of the other subjects (22.2%) who received triple therapy were noncompliant, succumbing to graft failure and sepsis. Blood group AB (odds ratio [OR] 10.95, 95% CI 1.57-76.60) and use of tacrolimus rescue therapy (OR 9.68, 95% CI 2.13-43.94) were associated with an elevated risk of TB. Conclusion: TB is common among Thai renal transplant recipients with an incidence 27 times higher than that of the general Thai population. The extrapulmonary form in particular occurs more frequently with an increased risk of mortality. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14837
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-51249085414&doi=10.1016%2fj.transproceed.2008.07.034&partnerID=40&md5=ad81943320cb624295428353f76a551d
ISSN: 411345
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น