กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11810
ชื่อเรื่อง: Estimated glomerular filtration rate at dialysis initiation and subsequent decline in residual kidney function among incident hemodialysis patients
ผู้แต่ง: Lertdumrongluk P.
Tantisattamo E.
Obi Y.
Nguyen H.A.
Kovesdy C.P.
Rhee C.M.
Kalantar-Zadeh K.
Streja E.
Keywords: aged
chronic kidney failure
disease exacerbation
female
glomerulus filtration rate
hemodialysis
human
kidney
male
middle aged
mortality
pathophysiology
prognosis
retrospective study
survival rate
Aged
Disease Progression
Female
Glomerular Filtration Rate
Humans
Kidney
Kidney Failure, Chronic
Male
Middle Aged
Prognosis
Renal Dialysis
Retrospective Studies
Survival Rate
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: Background. Higher estimated glomerular filtration rate (eGFR) at dialysis initiation, known as earlier start of dialysis, is often a surrogate of poor outcomes including higher mortality. We hypothesized that earlier dialysis initiation is associated with a faster decline in residual kidney function (RKF), which is also associated with higher mortality among incident hemodialysis (HD) patients. Methods. In a cohort of 4911 incident HD patients who initiated HD over a 5-year period (July 2001 to June 2006), we examined the trajectories of RKF, ascertained by renal urea clearance (KRU), over 2 years after HD initiation across strata of eGFR at HD initiation using case-mix adjusted linear mixed-effect models. We then investigated the association between annual change in RKF and mortality using Cox proportional hazard models. Results. The median (interquartile range) baseline KRU was 2.20 (1.13–3.63) mL/min/1.73 m2. The decline of KRU was faster in patients who initiated HD at higher eGFR. The relative changes with 95% confidence intervals (CIs) in KRU at 1 year after HD initiation were -1.29 (-1.28 to -1.30), -1.17 (-1.16 to -1.18), -1.11 (-1.10 to -1.12) and -0.78 (-0.78 to -0.79) mL/min/1.73 m2 in the eGFR categories of ≥10, 8–<10, 6–<8 and <6 mL/min/1.73 m2, respectively. The faster decline of KRU at 1 year was associated with higher all-cause mortality (reference: ≥0 mL/min/1.73 m2): hazard ratios (95% CIs) for change in KRU of -1.5 to <0, -3 to less than -1.5 and less than -3 mL/min/1.73 m2 were 1.20 (1.03–1.40), 1.42 (1.17–1.72) and 1.88 (1.47–2.40), respectively. Conclusions. The faster decline of RKF happens with earlier dialysis initiation and is associated with higher all-cause mortality. © The Author(s) 2020. Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved.
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11810
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092680717&doi=10.1093%2fndt%2fgfaa055&partnerID=40&md5=298608e4dc8967b8fb5682a3946648bb
ISSN: 9310509
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น