กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1034
ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The opinions of students on direct admission performance of Srinakharinwirot University
Advisor : อัจฉรา วัฒนาณรงค์ ;
อรรณพ โพธิสุข
ผู้แต่ง: กุลนันท์ แซ่ลิ้ม
Keywords: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--การรับนักศึกษา ;
สถาบันอุดมศึกษา--การรับนักศึกษา ;
สถาบันอุดมศึกษา--การสอบคัดเลือก
วันที่เผยแพร่: 28-พฤศ-2012
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1034
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:HiEd-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kulanun_S.pdf5.25 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น