กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10072
ชื่อเรื่อง: หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keywords: กฐินพระราชทาน
อุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
URI: https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/10072
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ica-EBook

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
SWU_Katin_2563.pdf11.4 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ