Browsing by Author โดม ไกรปกรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2565BNK 48 วัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่ในสังคมไทยร่วมสมัย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์โดม ไกรปกรณ์
2565การจัดเก็บภาษีจากการทำเกษตรกรรมภายในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2372-2482สมพงษ์ สุวรรณ; ชาคริต ชุ่มวัฒนะ; โดม ไกรปกรณ์
2565การประกอบอาชีพผู้พิพากษาของสตรีไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๗ภาพิมล อิงควระ; โดม ไกรปกรณ์
2562การแสดงออกทางการเมืองของสมณะโพธิรักษ์ พ.ศ. 2518-2532อุไรพร ค่ำจุน; โดม ไกรปกรณ์
2556คุ้มหลวงและเวียงแก้วของเจ้าเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 : เรื่องราวที่ไม่ถูกเล่าถึงในพงศาวดารสยาม และร่องรอยที่พบในหลักฐานอื่นโดม ไกรปกรณ์
2561จิตเวชศาสตร์กับการสร้างอำนาจของรัฐบาลสยาม ในช่วงปลายทศวรรษ 2440 - ทศวรรษ 2460: ข้อเสนอเบื้องต้นโดม ไกรปกรณ์
2014-09-10นโยบายของรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเมืองสุรินทร์ พ.ศ. 2436-2506โดม ไกรปกรณ์; ชาคริต ชุ่มวัฒนะ; นฤพร พลบุญ
2562ปัญหาของกลไกทางเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับการปฏิวัติ 2475 ของสยาม: กรณีศึกษาระบบราชการโดม ไกรปกรณ์
2014-08-28แนวคิด "ชาตินิยม" ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดม ไกรปกรณ์; เปรมโรจน์ บางอ้อ