Browsing by Author อัญชลี ตุ้มทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2566การนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัญชลี ตุ้มทอง
2552รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องการสืบค้นโอแพกของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัญชลี ตุ้มทอง; อัมพร ขาวบาง
2566แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน การปรับปรุงและพัฒนาบริการจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอัญชลี ตุ้มทอง