Browsing by Author อรพรรณ พรสีมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-26การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสอนอรพรรณ พรสีมา; เชนิยา สิงห์สาร
2014-08-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรพรรณ พรสีมา; นิภา ศรีไพโรจน์; สุรพล ศรีศิลป์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรพรรณ พรสีมา; นิภา ศรีไพโรจน์; สุรพล ศรีศิลป์
2013-11-28การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้อรพรรณ พรสีมา; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; ชุติมา หาญเผชิญ; จินตนา กสินันท์