Browsing by Author สุพัตรา ทองกัลยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects : Play & Learn (ฉบับปรับปรุง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานครสุกัญญา เรืองจรูญ; สุพัตรา ทองกัลยา; สิตานัน อ่วมเครือ
2014-09-03การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects : Play & Learn (ฉบับปรับปรุง 2551) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรีสุกัญญา เรืองจรูญ; สุพัตรา ทองกัลยา; จีรายุพร สมบัตินา
2014-09-03การศึกษาลักษณะการใช้คำเรียนขานนายกรัฐมนตรีในการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันและทัศนคติของผู้อ่านต่อการใช้ภาษาสุพัตรา ทองกัลยา; ทัศน์พล เต็มสุข