Browsing by Author สุกัญญา เรืองจรูญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การรับรู้และการผลิต : ประโยคคำถามอาร์กิวเมนต์และส่วนขยายรวมในภาษาอังกฤษและภาษาไทยสุกัญญา เรืองจรูญ; ณัฐยา พิริยะวิบูลย์; อนุสรณ์ แช่จันทร์
2014-08-27การวิเคราะห์ด้านอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ของ เป็น ในภาษาไทยสุกัญญา เรืองจรูญ; ณัฐยา พิริยะวิบูลย์; อุ่นอารี ตลาดเงิน
2014-08-27การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects : Play & Learn (ฉบับปรับปรุง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานครสุกัญญา เรืองจรูญ; สุพัตรา ทองกัลยา; สิตานัน อ่วมเครือ
2014-09-03การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects : Play & Learn (ฉบับปรับปรุง 2551) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรีสุกัญญา เรืองจรูญ; สุพัตรา ทองกัลยา; จีรายุพร สมบัตินา
2556การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีซีดีรอมและเว็บไซต์ ประกอบชุด Projects: Play& Learn 1& 4 ของกระทรวงศึกษาธิการสุกัญญา เรืองจรูญ