Browsing by Author สายธิดา ลาภอนันตสิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวและความกลัวการล้มของผู้สูงอายุหญิงในตำบลองครักษ์และบางลูกเสือจังหวัดนครนายกด้วยการบริการวิชาการชุมชนสายธิดา ลาภอนันตสิน; วาสนา เตโชวานิชย์; พันพิสสา ณ สงขลา; ยุพารัตน์ อดกลั้น; สุนันทา วีขำ
2557ผลของการนวดร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วนปลายต่ออาการเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมบริเวณขาส่วนล่างในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษานำร่องสายธิดา ลาภอนันตสิน; สิริกานต์ เจตนประกฤต; เรืองรักษ์ อัศราช; วาธินี อินกล่ำ; ศิรประภา จำนงผล
2559ผลทันทีของการนวด การออกกำลังกายแบบ Buerger-Allen และแบบมีการลงน้ำหนักที่เท้าต่อการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย และอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้าในคนหนุ่มสาวสายธิดา ลาภอนันตสิน; ญาณิศา สงเคราะห์ผล; ณัฐนันท์ฤทธิ์สาเร็; สุนิศา จามจุรี
2560ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้สายธิดา ลาภอนันตสิน; วิภาดา อินทร์แก้ว; กัญญาณัฐ ละออทรัพย์
2013-01-03รายงานการวิจัยผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องต่อความโค้งของแนวกระดูกสันหลังส่วนเอวและความเอียงของกระดูกเชิงกรานในหญิงไทยอายุ 18-22 ปีสายธิดา ลาภอนันตสิน; ภัทริยา อินทร์โท่โล่
2013-11-28โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวานระพีพรรณ เทือกทักษ์; สายธิดา ลาภอนันตสิน; รดา ทองแท้