Browsing by Author สมหวัง อริสริยวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-09-22การควบคุมลูกตุ้มผกผันแบบจุดหมุนหยุดนิ่งสมหวัง อริสริยวงศ์; ปุณณกัณฑ์ สุดฮะ; พิพัฒน์พงศ์ ญาณรัตน์; อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
2013-09-01การควบคุมลูกตุ้มผกผันแบบจุดหมุนเคลื่อนที่สมหวัง อริสริยวงศ์; ชัชวาล ปลื้มสุด; มารุธ เงยวิจิตร; อนุสิทธิ์ ราษฏร์วิรุฬห์กิจ
2013-08-31การปรับปรุงชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างของแข็งสมหวัง อริสริยวงศ์; จักริน รามวงศ์; พัฒน์ นครพรัตน์
2013-09-01การศึกษาผลกระทบของสิ่งรบกวนในระบบควบคุมสมหวัง อริสริยวงศ์; อุกฤษณ์ อันทพิษ
2014-01-23รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้นแบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสมหวัง อริสริยวงศ์
2013-07-26เครื่องลอกท่อระบายน้ำแบบตักสมสิทธิ์ มูลสถาน; เชาวลิต วงศ์ศุภวัฒน์; สมหวัง อริสริยวงศ์; กรัณย์ชัย ทักษิณ
2013-09-01เครื่องวัดความดันโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สมหวัง อริสริยวงศ์; สุรชัย พานิช; ธีระพงษ์ กิตติสยาม; วิรัช กาญจนสำราญวงศ์; เสาวภาคย์ ฟองสุวรรณ; สัญชัย เชียรศรี
2013-08-31เครื่องวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของเส้นรอบวงสมหวัง อริสริยวงศ์; สมศักดิ์ เขียวสุวรรณ; สนธยา ขวัญกลับ; อภิมล ช่วยเกลี้ยง
2013-11-17แขนกลอุตสาหกรรมสมหวัง อริสริยวงศ์; ลัทธสิทธิ์ รอดเชียงล้ำ; มานะ โล่ห์เงิน; มาโนช จิตตคาม
2013-08-04โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณคูลลิ่งเทาเวอร์แบบไหลสวนทางเกียรติชัย รักษาชาติ; วีระ จันทร์วัฒนะ; สมหวัง อริสริยวงศ์; กิตติพันธุ์ เอกไชย; ช. สรรเพ็ชญ เพ็ชญไพศิษฏ์