Browsing by Author สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย; อุไร จักษ์ตรีมงคล; โฉมยงค์ คงประดิษฐ์
2013-11-28การประเมินโครงการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับนานาชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โฉมยงค์ คงประดิษฐ์; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
2013-11-28การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชนกานต์ สุวรรณทรัพย์; เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
2014-12-26การศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหวังทางการศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นทศวร มณีศรีขำ; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย; พาสนา จุลรัตน์; อุรปรีย์ เกิดในมงคล