Browsing by Author วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2564The Power of Data in library managementวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
2563การทำนายข้อความบนโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจจับภาวะซึมเศร้าวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; กฤตณัฐ แสงศรี; ริตาภรณ์ ธรรมวัติ
2561การทำเหมืองข้อมูลเส้นทางเดินจากข้อมูลการระบุตำแหน่งวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; พิชญา ลีฬหาทร; ภัทร โตจิตต์
2562การพัฒนาระบบตรวจจับข่าวเท็จบน Twitterวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; นภสินธุ์ ตันธุวนิตย์; นริศ ทากุ; บรรพต ดาราวรรณกุล
2563การออกแบบบริการที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
2563ระบบการรู้จำใบหน้าโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; ธันยาธรณ์ บินตอเล็บ; พนัชกร วรโชติชนาภัทร; อาทิตยา จันทมี
2561ระบบแนะนำวิดีโอเกมแบบไฮบริดวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; จิรวัฒน์ ใจรัก; ชนาภัทร ปราชญาวงศ์