Browsing by Author วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-28การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชนกานต์ สุวรรณทรัพย์; เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
2014-09-10การพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต; สมสรรค์ วงษ์อยู่น้อย; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์; ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
2014-09-10การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุนีย์ เหมะประสิทธิ์; ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์; สมควร ไข่แก้ว