Browsing by Author วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-18การศึกษาทดลองโดยใช้อวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ณัฐดนัย พิศาลธนวงศ์; ณ ศุภฤกษ์ กรกิ่งมาลา; ณอาทิตย์ พงศ์พณิช
2564การศึกษาเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองของกลุ่มนิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าและนิสิตทั่วไปในขณะพักวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; กชรัตน์ อาศิรวาท; วิลาวัณย์ จันทร์กลั่น
2014-02-18การสร้างและพัฒนาเครื่องดูดแรงดันต่ำวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ธนฐาวัฒน์ สุดแดน
2014-09-10การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ชั้นเคลือบแคลเซียม - ฟอสฟอรัส บนไทเทเนียมที่ผลิตโดยกระบวนการไมโครอาร์คออกซิเดชันอารียา เอี่ยมบู่; วเรศ วีระสัย; วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; พนิกาญจน์ เกตุแก้ว
2014-02-19การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องสำหรับวัดแรงเพื่อใช้กับงานวิจัยในกีฬากระโดดไกลวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; วิชญ์ฐิตา ปานเนาว์; ศาศวัต ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
2564การออกแบบและพัฒนาห้องความดันลบต้นแบบสำหรับการแยกผู้ป่วยวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ปิยภัทร ดวงพัตรา; ณัฐริกา ประทุมสุข