Browsing by Author วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อสร้างการตอบสนองของเส้นประสาทที่เสียหายจากการบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; วีรยส อร่ามเพียรเลิศ; ชญานิศ วรัญญานนท์; พีรวุฒิ แดงพวง
2554การศึกษาทดลองโดยใช้อวัยวะของสิ่งมีชีวิตเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความยาวของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ณัฐดนัย พิศาลธนวงศ์; ณ ศุภฤกษ์ กรกิ่งมาลา; ณอาทิตย์ พงศ์พณิช
2564การศึกษาเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าสมองของกลุ่มนิสิตที่มีภาวะโรคซึมเศร้าและนิสิตทั่วไปในขณะพักวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; กชรัตน์ อาศิรวาท; วิลาวัณย์ จันทร์กลั่น
2554การสร้างและพัฒนาเครื่องดูดแรงดันต่ำวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ธนฐาวัฒน์ สุดแดน
2014-09-10การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ชั้นเคลือบแคลเซียม - ฟอสฟอรัส บนไทเทเนียมที่ผลิตโดยกระบวนการไมโครอาร์คออกซิเดชันอารียา เอี่ยมบู่; วเรศ วีระสัย; วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; พนิกาญจน์ เกตุแก้ว
2554การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องสำหรับวัดแรงเพื่อใช้กับงานวิจัยในกีฬากระโดดไกลวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; วิชญ์ฐิตา ปานเนาว์; ศาศวัต ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
2565การออกแบบและพัฒนาลู่วิ่งใต้น้ำแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ชาลิสา บัวซัง
2564การออกแบบและพัฒนาห้องความดันลบต้นแบบสำหรับการแยกผู้ป่วยวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ปิยภัทร ดวงพัตรา; ณัฐริกา ประทุมสุข
2565เครืองอัดอากาศแรงดันบวกอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ชนนิกานต์ แซ่เล้า; ชนิกานต์ อินมณี; ญาดา ไข่คำ
2565เครื่องกายภาพบำบัดหัวเข่าสำหรับกายภาพบำบัดโดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์; ธนพร สุขปราโมทย์; ปารณ ดาวทอง; ไอรัก จันทร์มานะเจริญ