Browsing by Author ปณิธาน วนากมล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การขึ้นรูปเส้นใยไฟโบรอินและเส้นใยไฟโบรอินที่เติมสารเรืองแสง โดยเทคนิค การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตปณิธาน วนากมล; สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์; พิมพ์ตะวัน แสงจันทร์ทิพย์; ชุติมณฑน์ พงษ์ศิริ; เอื้อกานต์ บุญคช
2014-08-28การผลิตและวิเคราะห์เส้นใยซิลิกาที่ได้จากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตและการเผาแคลไซน์ปณิธาน วนากมล; รจนา พรประเสริฐสุข; นัฐยา ประมวลทรัพย์
2564ศึกษาการผลิตแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดแบบไร้สารยึดเกาะจากฟางข้าวผสมกับกาบกล้วยน้ำว้าสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์; ปณิธาน วนากมล; ณัฏฐ์นรี ศโรภาส; ประพาภรณ์ หัวใจสุทธิ์; โศรดา นรทัด