Browsing by Author นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การพัฒนาวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง การเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนัทธีรัตน์ พีระพันธุ์; สมัคร อยู่ลอง
2014-09-10ผลการใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่องการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จังหวัดนครนายกนัทธีรัตน์ พีระพันธุ์; กุสุมาลย์ ชินวงศ์
2014-12-26ผลการใช้สื่อเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนฤทธิไกรศึกษานัทธีรัตน์ พีระพันธุ์; ณภัสวรรก์ สุภาแสน