Browsing by Author ดวงเด่น บุญปก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-04การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม : ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารดวงเด่น บุญปก; วาสนา นามพงศ์; มัลลิกา มาภา
2014-09-03ความหมาย ความเชื่อ และค่านิยมที่สะท้อนจากการตั้งชื่อนักเรียน ตำบลท่าช้างคล้อง จังหวัดเลยรัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม; ดวงเด่น บุญปก; นฤมล รัตน์อ่อน
2014-09-04ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร : กรณีศึกษางานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรวาสนา นามพงศ์; ดวงเด่น บุญปก; สุนันทา กินรีวงศ์
2014-09-03ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนพรธาดา สุวัธนวนิช; ดวงเด่น บุญปก; ภัทรขวัญ ทองเถาว์
2014-12-26วงกันตรึมคณะน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ การปรับปรนและบทบาทหน้าที่ดวงเด่น บุญปก; รัตติยา มีเจริญ
2014-09-10สัญลักษณ์และบทบาทหน้าที่ในพีธีนมัสการพระเจ้าของคริสตจักรประชาร่วมใจ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครวิชชุกร ทองหล่อ; ดวงเด่น บุญปก; สุทธิดา โชติกธรรม